Veřejné, venkovní a vnitřní osvětlení, Brno, Vyškov

Veřejné Osvětlení

Projektové Řízení

Optimalizace Nákladů

  • analýza stavu soustavy VO
  • pasport soustavy VO
  • vypracování generelu města s ohledem na platné normy
  • návrh koncepce obnovy VO
  • inženýrská činnost...
  • obnova stávajícího osvětlení
  •  výpočet osvětlení s ohledem na hygienické normy
  • optimalizace nákladů na osvětlení...
  • montáže osvětlení veřejného i vnitřního
  • servis soustavy VO
  • rekonstrukce vnitřního osvětlení domovních instalací...

Revize zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného proudu, včetně zařízení určených...

"Světlo je jen jedno, liší se jen spektrálním složením. Naopak světelných zdrojů je mnoho a záleží na jejich kvalifikovaném výběru a použití z hlediska funkčnosti a ekonomiky provozu osvětlovací soustavy."

Certifikace

  • icon TIČR certifikace
  • icon TIČR certifikace - příloha

View the embedded image gallery online at:
http://www.kylipro.cz/#sigProIdbe74a84ee1

Osvědčení ev. č. 8586/9/15/R-EZ-E2A

EZA: Revize zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného proudu, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.kylipro.cz/#sigProId4a3197ee4c

Příloha k osvědčení ev. č. 8586/9/15/R-EZ-E2A

EZA: Revize zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného proudu, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

 

Poskytujeme služby v oblasti servisu a výstavby: veřejné a vnitřní osvětlení, elektro rozvody, revize elektrických zařízení, elektromontáže. Pokrýváme především oblast Vyškov a Brno.